GOA-Solutions® jaunākie pieredzes stāsti

Saņem jaunākos GOA-Solutions® pieredzes stāstus e-pastāviduvēja skola

izcila skola

Darbinieki nav saliedēti un motivēti

Viduvējs apmierinātības līmenis

Neskaidra iestādes nākotne

Zema informācijas apmaiņa, trūkst sadarbības

Motivēti un gandarīti darbinieki

Apmierināti skolēni, vecāki un nākotnes darba devēji

Skaidri definēta un darbinieku atbalstīta vīzija

Mūsdienīgs mācību process un efektīva informācijas apmaiņa

... jā, manā skolā bērni mācās ar prieku, skolotāji ir laimīgi un bērnu vecāki - droši par bērnu nākotni ...

 

 “Šogad Dobeles Valsts ģimnāzija ir sasniegusi augsto 3.vietu Latvijas skolu reitingā. Pieņemu, ka šī tiekšanās uz izcilību ļoti lielā mērā ir attaisnojusies arī pateicoties EFQM modelim.”

- Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece  Kristīne Pakule 

Lasīt vairāk

 

Īstenojot izcilības pieeju, iegūst gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki, gan visa skola kopumā.

 

GOA-Solutions® - vienkāršākais pirmais solis pretī izcilībai!

 Izcilība un attīstības plānošana izglītības iestādē?

- Izcilus izglītības iestādes rezultātus rada tās kvalitatīva pārvaldība, laimīgi un veiksmīgi izglītojamie, kā arī par savu bērnu nākotni pārliecināti vecāki un apmierināti darba devēji.

- GOA-Solutions® ir Eiropas izcilības pieejas ekspertu izstrādāts risinājums organizāciju attīstībai, kas ietver internetā vienkārši lietojamu datorprogrammu gan visaptveroša, gan akreditācijas vajadzībām atbilstoša pašnovērtējuma veikšanai, skolēnu, vecāku un citu aptauju veikšanai, attīstības plānošanai, mācības un koučinga pakalpojumus, kā arī elektroniskos mācību materiālus, kas kopā nodrošina izcilības pieejas ieviešanu 5 vienkāršos soļos.

- Izglītības iestādes, kas veiksmīgi ieviesušas pirmos soļus nepārtrauktas attīstības nodrošināšanā pēc Izcilības pieejas principiem ar GOA-Solutions®, saņem Eurofortis IT sertifikātu – kvalitātes zīmi, kas apliecina iestādes ieguldījumu izglītības kvalitātes pilnveidošanā.

- Rūpējoties par kvalitāti ikdienā, kļūsiet par izglītības iestādi, uz kuru ar prieku dodas gan skolēni, gan skolotāji, tādējādi radot pozitīvu izglītības iestādes tēlu apkārtējā sabiedrībā.

Rūpēsimies par mūsu skolu kvalitāti kopā!

Doties uz veikalu

Eurofortis IT partnerības tīkli

Šīm izglītības iestādēm tas ir izdevies - iedvesmojieties!

 • "GOA-Solutions® risinājums ir ērti izmantojams ikviena iestādes darbinieka un pat izglītojamo un vecāku iesaistei darba vērtēšanā un pilnveides priekšlikumu izstrādē"

  - Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže

  Lasīt vairāk

   

 •  

   

  "GOA novērtēšanas metožu priekšrocība ir spēja iegūt ātrus un efektīvus rezultātus īsā laikā. Pašnovērtējums parāda skolas stiprās un attīstītās puses, kā arī norāda tās, pie kurām būtu nepieciešams piestrādāt. Pamatojoties uz to, iespējams viegli izveidot tālāko darbību plānu universitātes attīstības atbalstam."

  - Daniela Mēdere, Cīrihes Lietišķo Zinātņu Pedagoģiskā Universitāte (Šveice)

   

   

   

 • „GOA datorprogramma ir elastīga un piemērota gan mazām skolām, gan arī lielām. Tas ir vērtīgs instruments, kas palīdz operatīvi un kvalitatīvi izvērtēt procesus norisi, pieņemt lēmumus un izvirzīt jaunus mērķus.”

  -Virbu pamatskolas direktore Sandra Bremane

  Lasīt vairāk

   

 •  

   

   

  „Šī programma ir sakārtota noteiktā sistēmā un pasnovērtējumā aptver visus virzienus, vienlaicīgi palīdzot noteikt uzdevumus tālākai attīstībai. Vērtēšanas metodika ir saprotama un mūsdienīga.”

   

  -Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniece Inese Muižniece

 •  

  „Datorprogramma ir vienkārši lietojama un tā dod ļoti veiksmīgu iespēju veikt darba pašnovērtēšanu, vienlaicīgi veidojot skolas attīstības projektu.”

  -Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas direktora vietniece Līga Liepiņa

   

 •  

  „Veicot pašnovērtējumu GOA datorprogrammā ikviens darbinieks tiek iesaistīts novērtēšanas procesā un var izteikt savu viedokli. Ļoti ērti lietojama programma, visi rezultāti sasummējas kopā.”

  -Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktores vietniece Ritma Tīrumniece

   

 • „Datorprogrammas priekšrocība ir iespēja ātri apkopot vairāku vērtētāju atbildes. Turpmāk izmantosim datorprogrammu gatavojoties akreditācijai, kā arī plānojot nākošā gada darbu.”

  -Rīgas Juglas vidusskolas direktores vietnieks Egīls Zīle