GOA-Solutions® jaunākie pieredzes stāsti

Saņem jaunākos GOA-Solutions® pieredzes stāstus e-pastāviduvēja iestāde

izcila iestāde

Zems darbinieku apmierinātības līmenis

Neefektīva resursu izmantošana

Nav konkrētu mērķu un skaidras vīzijas

Augsta iekšējā konkurence

Motivēti un gandarīti darbinieki

Efektīvi plānoti un izmantoti resursi

Skaidri definēta un ilgtermiņā īstenota vīzija

Inovācijas un augsta pakalpojumu kvalitāte

…mūsu pacienti ir apmierināti, darbinieki gandarīti un vadībai veicas ilgtermiņa stratēģijas īstenošanā!

"Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

 

Rasma Pīpiķe

Organizāciju attīstības praktiķe

 

 

Īstenojot izcilības pieeju, iegūst gan darbinieki, gan pacienti un sabiedrība, gan arī Jūsu iestāde kopumā.

 

GOA-Solutions® - vienkāršākais pirmais solis pretī izcilībai!

Izcilība un attīstības plānošana veselības aprūpes iestādē?

- 21. gadsimtā veselības aprūpes iestādei izcilus rezultātus rada augsta pacientu apmierinātība par saņemtajiem pakalpojumiem, rūpīga attieksme, darbošanās pacienta interesēs, stratēģiski veidota sadarbība starp ārstiem un pacientiem, augsts pacientu izglītotības līmenis, kā arī stratēģiski veidota un īstenota finanšu resursu izmantošana pakalpojumu nodrošināšanai. Šos rezultātus iespējams sasniegt vien nepārtraukti attīstoties.

- Viens no pirmajiem nepārtrauktas attīstības uzsākšanas soļiem ir pašnovērtējums, kuru atbalsta vadība un to veic dažāda līmeņa darbinieki. Tas ļauj noskaidrot organizācijas stiprās puses, kā arī rast virkni priekšlikumu ilgtspējīgai organizācijas attīstīšanai.

- GOA-Solutions® ir Eiropas izcilības pieejas ekspertu izstrādāts risinājums organizāciju attīstībai, kas ietver  internetā vienkārši lietojamu datorprogrammu gan visaptveroša pašnovērtējuma veikšanai, aptauju veikšanai, attīstības plānošanai, mācības un koučinga pakalpojumus, kā arī elektroniskos mācību materiālus, kas kopā nodrošina izcilības pieejas ieviešanu 5 vienkāršos soļos.


Rūpēsimies, lai mūsu sabiedrība būtu vesela un izglītota!

 

 

Doties uz veikalu

Eurofortis IT partnerības tīkli

Šīm iestādēm tas ir izdevies - iedvesmojieties!

 • „GOA iezīme ir pārredzamība aptaujas laikā, vienota informācija un atvērta komunikācija no klīnikas līmeņa līdz pat slimnīcas vadības līmenim.”

  - Teo Šmitss, Lucernas kantona slimnīcas kvalitātes vadītājs (Šveice)

   

   Lasīt vairāk

 • "Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

   

  Rasma Pīpiķe

  Organizāciju attīstības praktiķe

   

   

 • "EFQM izcilības modelis mums, pakalpojumu sniedzējam, piedāvā visaptverošu un integrētu izcilības pieeju."

  - WIFI Augšaustrija

  Lasīt vairāk

 •  “Šogad Dobeles Valsts ģimnāzija ir sasniegusi augsto 3.vietu Latvijas skolu reitingā. Pieņemu, ka šī tiekšanās uz izcilību ļoti lielā mērā ir attaisnojusies arī pateicoties EFQM modelim.”

  - Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece  Kristīne Pakule 

  Lasīt vairāk