GOA-Solutions® jaunākie pieredzes stāsti

Saņem jaunākos GOA-Solutions® pieredzes stāstus e-pastāneefektīva iestāde

efektīva iestāde

Zems darbinieku un klientu apmierinātības līmenis

Neefektīva resursu izmantošana

Nav konkrētu mērķu un skaidras vīzijas

Iekšēji pastāv liela konkurence, sabiedrība neizprot iestādes darbību

Apmierināti darbinieki un klienti

Efektīvi plānoti un izmantoti resursi

Skaidri definēta un ilgtermiņā īstenota vīzija

Efektīva komunikācija ar sabiedrību, darbošanās sabiedrības interesēs

...mūsu klienti - apmierināti, darbinieki - lepni par sasniegto un vadība veiksmīgi īsteno ilgtermiņa stratēģiju!

"Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

 

Rasma Pīpiķe

Organizāciju attīstības praktiķe

 

 

Īstenojot izcilības pieeju, iegūst gan darbinieki, gan klienti un sabiedrība, gan arī Jūsu iestāde kopumā.

 

GOA-Solutions® - vienkāršākais pirmais solis pretī izcilībai!

 

Izcilība un attīstības plānošana valsts iestādē?

- Valsts iestādes tēlu sabiedrībā veicina atklāta komunikācija, rūpes par sabiedrības interesēm un skaidra, mērķtiecīga iestādes darbība, kā arī atbildība par jau paveikto. Nepārtraukta attīstība rada uzticību apkārtējā sabiedrībā.

- Viens no pirmajiem nepārtrauktas attīstības uzsākšanas soļiem ir pašnovērtējums, kuru atbalsta iestādes vadība un to veic dažāda līmeņa darbinieki. Tas ļauj noskaidrot iestādes stiprās puses, kā arī rast virkni priekšlikumu ilgtspējīgai iestādes attīstīšanai.

- GOA-Solutions® ir Eiropas izcilības pieejas ekspertu izstrādāts risinājums organizāciju attīstībai, kas ietver internetā vienkārši lietojamu datorprogrammu gan visaptveroša pašnovērtējuma veikšanai, aptauju veikšanai, attīstības plānošanai, gan mācības un koučinga pakalpojumus, kā arī elektroniskos mācību materiālus, kas kopā nodrošina izcilības pieejas ieviešanu 5 vienkāršos soļos.

- Valsts iestādes, kas veiksmīgi ieviesušas pirmos soļus nepārtrauktas attīstības nodrošināšanā pēc Izcilības pieejas principiem ar GOA-Solutions®, saņem Eurofortis IT sertifikātu – kvalitātes zīmi, kas apliecina iestādes ieguldījumu izglītības kvalitātes pilnveidošanā.

Visai komandai iesaistoties iestādes attīstīšanas procesā, radiet komandu, kura ir lepna par iespēju strādāt Jūsu iestādē un kopā strādāt sabiedrības interesēs!

 

Doties uz veikalu

Eurofortis IT partnerības tīkli..

Šīm valsts iestādēm tas ir izdevies - iedvesmojieties!

 • "Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

   

  Rasma Pīpiķe

  Organizāciju attīstības praktiķe

   

   

 • “Ieviešot izcilības pieeju vadībā, Lihtenšteinas Ekonomikas pārvalde ieņem vadošo pozīciju pārvalžu vidū un vienlaikus tiek uztverta kā iestāde, kas īpašu uzmanību pievērš pakalpojumiem. To apgalvo ne tikai klienti, bet arī pārvaldes darbinieki – gandrīz visi valsts pārvaldes darbinieki vēlas strādāt Ekonomikas pārvaldē.”

  - Kristians Hausmans, Lihtenšteinas Ekonomikas pārvaldes vadītājs

   Lasīt vairāk

   

 •  “Šogad Dobeles Valsts ģimnāzija ir sasniegusi augsto 3.vietu Latvijas skolu reitingā. Pieņemu, ka šī tiekšanās uz izcilību ļoti lielā mērā ir attaisnojusies arī pateicoties EFQM modelim.”

  - Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece  Kristīne Pakule 

  Lasīt vairāk

   

 •  

  „Datorprogramma ir vienkārši lietojama un tā dod ļoti veiksmīgu iespēju veikt darba pašnovērtēšanu, vienlaicīgi veidojot skolas attīstības projektu.”

  -Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas direktora vietniece Līga Liepiņa

   

 • „GOA iezīme ir pārredzamība aptaujas laikā, vienota informācija un atvērta komunikācija no klīnikas līmeņa līdz pat slimnīcas vadības līmenim.”

  - Teo Šmitss, Lucernas kantona slimnīcas kvalitātes vadītājs (Šveice)

   

   Lasīt vairāk