GOA-Solutions® jaunākie pieredzes stāsti

Saņem jaunākos GOA-Solutions® pieredzes stāstus e-pastāviduvējs uzņēmums

izcils uzņēmums

Darbinieki nav saliedēti un motivēti

Stagnācija, viduvēji rezultāti

Nav konkrētu mērķu un skaidras vīzijas

Augsta iekšējā konkurence, zema informācijas apmaiņa, trūkst sadarbības

Motivēti un gandarīti darbinieki

Ilgtspējīga izaugsme un ievērojami sasniegumi

Skaidri definēta un darbinieku atbalstīta vīzija

Inovācijas, radoša pieeja, informācijas apmaiņa un izaugsme

 

...mūsu klienti - apmierināti un lojāli, darbinieki - lepni par sasniegto un vadība gandarīta par rezultātiem!

 

 

"Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

 

Rasma Pīpiķe

Organizāciju attīstības praktiķe

 

 

Īstenojot izcilības pieeju, iegūst gan darbinieki, gan klienti, gan viss uzņēmums kopumā.

GOA-Solutions® - vienkāršākais pirmais solis pretī izcilībai.

 

 

Izcilība un atttīstības plānošana uzņēmumā?

- 21. gadsimtā uzņēmumā izcilus rezultātus rada nepārtraukta attīstība, nevis konkrēta standarta sasniegšana. Nepārtrauktajā uzņēmuma attīstīšanā iesaistās gan darbinieki kopā ar vadību, gan arī klienti un apkārtējā sabiedrība.

- Viens no pirmajiem nepārtrauktas attīstības uzsākšanas soļiem ir pašnovērtējums, kuru atbalsta vadība un to veic dažāda līmeņa darbinieki. Vadības atbalsts veiksmīgai uzņēmuma attīstīšanai ir ļoti nozīmīgs.

- GOA-Solutions® ir Eiropas izcilības pieejas ekspertu izstrādāts risinājums organizāciju attīstībai, kas ietver internetā vienkārši lietojamu datorprogrammu gan visaptveroša pašnovērtējuma veikšanai, klientu, darbinieku, komandu aptauju veikšanai, attīstības plānošanai, gan mācības un koučinga pakalpojumus, kā arī elektroniskos mācību materiālus, kas kopā nodrošina izcilības pieejas ieviešanu 5 vienkāršos soļos.

 Domāsim ilgtermiņā! Veiciniet savu konkurētspēju un pievienojieties uzņēmumiem, kam patiešām rūp ilgtermiņa sasniegumi un kuru darbinieki ir lepni par iespēju strādāt kopā!

 

Doties uz veikalu

Eurofortis IT partnerības tīkli

Šiem uzņēmumiem tas ir izdevies - iedvesmojieties!

 • "Katrs darbinieks zina kopsakarības starp notiekošajiem procesiem, rezultātiem un savu individuālo atbildību."

  - Mydays (Vācija)

  Lasīt vairāk

 • "EFQM izcilības modelis mums, pakalpojumu sniedzējam, piedāvā visaptverošu un integrētu izcilības pieeju."

  - WIFI Augšaustrija

  Lasīt vairāk

 • Ieviešot vispaptverošu kvalitātes vadību, darbinieki daudz labāk izjūt vienota mērķa esamību.

  - Assa Abloy (Vācija)

  Lasīt vairāk

 • "Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

   

  Rasma Pīpiķe

  Organizāciju attīstības praktiķe