GOA-Solutions® jaunākie pieredzes stāsti

Saņem jaunākos GOA-Solutions® pieredzes stāstus e-pastāviduvēja organizācija

izcila organizācija

Zema biedru un sabiedrības iesaistīšanās

Problēmas resursu piesaistīšanā

Nav konkrētu mērķu un skaidras vīzijas

Zema informācijas apmaiņa starp visām pusēm

Aktīvi biedri un augsta sabiedrības līdzdalība

Resursu izmanotšana ilgtspējīgai attīstībai

Skaidri definēta un ilgermiņā īstenota vīzija

Radoša pieeja, darbošanās sabiedrības interesēs

…mūsu biedri - apmierināti un lojāli un mēs - gandarīti par ieguldījumu sabiedrības labklājībā!

"Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

 

Rasma Pīpiķe

Organizāciju attīstības praktiķe

 

 

Īstenojot izcilības pieeju, iegūst gan darbinieki, gan Jūsu biedri un sabiedrība, gan arī Jūsu organizācija kopumā.

 

GOA-Solutions® - vienkāršākais pirmais solis pretī izcilībai!

Izcilība un attīstības plānošana nevalstiskajā organizācijā?

- Nevalstiskās organizācijas rezultātus rada tās ietekme un sadarbība ar biedriem un sabiedrību. Iesaistiet savus biedrus organizācijas attīstīšanā, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamākos rezultātus un pierādot savu patieso ieinteresētību sabiedrības labklājības veicināšanā.

- Viens no pirmajiem nepārtrauktas attīstības uzsākšanas soļiem ir pašnovērtējums, kuru atbalsta iestādes vadība un to veic organizācijas darbībā ieinteresētie dalībnieki. Tas ļauj noskaidrot organizācijas stiprās puses, kā arī rast virkni priekšlikumu ilgtspējīgai organizācijas attīstīšanai.

- GOA-Solutions® ir Eiropas izcilības pieejas ekspertu izstrādāts risinājums organizāciju attīstībai, kas ietver internetā vienkārši lietojamu datorprogrammu gan visaptveroša pašnovērtējuma veikšanai, aptauju veikšanai, attīstības plānošanai, gan mācības un koučinga pakalpojumus, kā arī elektroniskos mācību materiālus, kas kopā nodrošina izcilības pieejas ieviešanu 5 vienkāršos soļos.

Kļūstiet par izcilas organizācijas biedru!  Rūpēsimies par ilgtspējīgu sabiedrību kopā!

 

Doties uz veikalu

Eurofortis IT partnerības tīkli

Šīm organizācijām tas ir izdevies - iedvesmojieties!

 • "Kad mācījos Rīgas Tehniskajā Universitātē inovāciju un uzņēmējdarbības programmā, priekš sevis radu vienu nozīmīgu secinājumu – kad Tev šķiet, ka Tev nav resursu, tos iespējams iegūt objektīvi novērtējot, kas Tev ir un racionāli plānojot to izmantošanu tikai mērķa sasniegšanai. Un ir būtiski, ka ir instrumenti, kas palīdz veikt pašnovērtējumu Tavai esošajai organizācijai un tajā esošajai situācijai, balstoties uz kuru Tev pašam, par lielu pārsteigumu resursi radīsies. GOA-WorkBench® ir kā organizācijas sirds stimulators."

   

  Rasma Pīpiķe

  Organizāciju attīstības praktiķe

   

   

 • „GOA-WorkBench®  lietošana ir vienkārša un intuitīva, un jautājumus var pielāgot individuālām vajadzībām.”

  - Urss Gasmans, ODEC vadītājs (Šveice)

   Lasīt vairāk

 • "EFQM izcilības modelis mums, pakalpojumu sniedzējam, piedāvā visaptverošu un integrētu izcilības pieeju."

  - WIFI Augšaustrija

  Lasīt vairāk